Een aanbesteding winnen is een serieuze opdracht. Specialistische ervaring en kennis op dit gebied biedt uitkomst.

Garanties om te winnen zijn er nooit, maar garanties op kansrijke inschrijvingen zijn er wel.

MIJN ERVARING

Ik heb bijna 10 jaar ervaring als tender-/ bidmanager bij een van de grootste installateurs van het land, in alle vormen van aanbestedingen van Spartaans ‘platte’ naar UAV-GC (SE) tot aan BVP, PPS en varianten daarop.

Ik tenderde, voor de verschillende vestigingen (negen stakeholders), de middelgrote tot zeer grote multidisciplinaire projecten, gaf leiding aan tenderteam(s) en was als zodanig de eindverantwoordelijke over het uitgebrachte ‘bid’.

Bij opdracht voerde ik de contractonderhandeling en verzorgde de interne kick-off voor realisatie.

 

MIJN VISIE EN AMBITIE

Ik zie dat het in de wacht slepen van een opdracht van multidisciplinaire nieuwbouw- en onderhoudswerken tegenwoordig geen sinecure is. De vraag van de klant wordt prestatie gerichter en dus complexer. Het achterhalen van ‘de vraag achter de vraag’ is tegenwoordig mijn inzien van groot belang. Het creëren van een ‘WOW’-effect bij de opdrachtgever aan de hand van het uitgebracht bid is het van essentieel belang. Het vertalen van de klantvraag, het inschatten van de risico’s en het creëren van kansen bepaald voor het grootste gedeelte de kostprijs. De klant zal enthousiast moeten raken door de dialogen en het aangeboden ‘bidbook’, wat dan hopelijk zal leiden tot de opdracht. Goed luisteren dus en dat vertalen naar prijswinnende offertes.

Tevens heb ik de ambitie om, op tijdelijke basis, leiding te geven aan tenderteams c.q. een tenderafdeling, waarbij voor mij vooropstaat dat iedereen op de juiste plek zit en zich happy voelt met zijn/haar taken, waardoor bij eenieder het volledige potentieel tot zijn recht komt. Evident is dan ook dat het team c.q. de afdeling optimaal zal functioneren en succesvol zal zijn.

Ik wil graag met enthousiasme mijn creativiteit inzetten dat leidt tot het vergroten van het trackrecord.

 

WAT U VRAAGT VEREIST MAATWERK!

Algemeen gezien kan ik u hierin ontzorgen:

 • Ik vorm of herstructureer het tender-/bidteam.
 • Ik werk nauw samen en geef leiding aan het tenderteam.
 • Ik maak de tenderplanning.
 • Ik stel het tenderbudget samen.
 • Ik overleg met u ten aanzien van de tender, strategie, planning en het budget.
 • Ik kan als verbindende factor fungeren tussen technische kennis en commercieel vernuft wat de drijvende kracht is achter het in te dienen voorstel.
 • Ik voel mij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het projectplan op basis van klant aanvragen. Hierin challenge ik de klant.
 • Ik zorg voor de integratie van diverse realiserings- en oplossingsvraagstukken van een multidisciplinair project en zorg voor een kwalitatief hoogwaardige inschrijving.
 • Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van het bidbook van hoge kwaliteit die ontwikkeld is op een efficiënte en doeltreffende wijze in lijn met de business.
 • Ik kan de klantvraag analyseren, gecombineerd met sterke commerciële creativiteit zorg ik uiteindelijk voor een goed aansluitend proposal.
 • Ik doorgrond de specificaties en klantissues en doe risicoanalyses welke als basis dienen voor het ontwerp.
 • Ik ben inzetbaar als ad interim om leiding te geven aan het tenderbureau.
 • Etcetera…….

 

NAAR REFERENTIES >

NEEM CONTACT OP  |  0616644463  |  info@tetrasol.nl