De maatschappij van nu vraagt om continue innovaties. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Niet alleen in de hightechindustrie.

De eisen die worden gesteld aan deze innovaties zijn hoog. Producten moeten niet alleen simpelweg ‘werken’, ze moeten ook een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving en aan het gemak, welvaart en gezondheid van de mens

Wat de kosten zijn van een dergelijke innovatie, is een net zo’n uitdagende opgave als de innovatie zelf.

Voordat er geïnvesteerd wordt willen we weten wat een dergelijke innovatie kost en of de return of investment (ROI) gunstig is. Maar ook willen weten wat de kosten zijn van de life cycle (LCC) en de netto contante waarde (NCW), om zodoende een goede exploitatieberekening te kunnen opstellen.

Mijn expertise ligt in het ontwikkelen van rekentools welke antwoord geven op deze financiële vraagstukken, hierin ligt mijn kracht en passie.

NAAR REFERENTIES>

NEEM CONTACT OP  |  0616644463  |  info@tetrasol.nl